Zaskrodzie
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Zaskrodzie, woj. podlaskie

Lata działalności:

1775 - 1790

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Zaskrodziu. Powstał w 1775, a zakończył działalność w 1790 r.

Znaki wodne

trzy herby, Zaskrodzie

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński