Żelisławice
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Żelisławice, woj. świętokrzyskie

Lata działalności:

przed 1818 - do 1830

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Żelisławicach. Powstał przed 1818, a zakończył działalność w 1830 r.

Znaki wodne

Herb, drzewo, Zesławice, Zalsławice

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński