Ziewanice (daw. Sopel nad Mrogą)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Ziewanice, woj. łódzkie

Lata działalności:

1825 - 1865

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Wacław Thraumer

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Ziewanicach (dawniej Sopel nad Mrogą). Powstał w 1825, a zakończył działalność w 1865 r.

Znaki wodne

WT Sopel

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

https://rcin.org.pl/Content/126650/WA51_159394_01329_Gawronki_mlyn_wodny.pdf

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński