Żuków (niem. Suckau)
Młyn papierniczy, Fabryka papieru / papiernia

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna - brak dokładnych danych
Żuków, woj. lubuskie

Lata działalności:

ok. 1723 - 1857

Profil produkcji

papier czerpany, papier maszynowy

Asortyment produkcji

Poza produkcją papieru zakład w Żukowie zajmował się konstrukcją maszyn papierniczych. Był za to odpowiedzialny przedostatni właściciel Johann Scholz.

Wykaz właścicieli

  • Christoph Schreiber – 1723
  • Johann Gottlieb Seiffert (królewski papiernik w Żukowie)
  • Christian Gottlieb Seiffert (papiernik w Żukowie)
  • Johann Scholz
  • syn Johanna Scholza

Opis

Papiernia wymieniona po raz pierwszy w 1723 r. Działała bez większych przerw. W latach 40. XIX w. zainstalowano tam maszynę papierniczą kupioną przez J. Scholza od J.J. Widmanna z Heilbronn. Scholz był pierwszą osobą na Śląsku, która podjęła się konstruowania maszyn papierniczych – w latach 50. XIX w. skonstruował cztery papiernice – do Bystrzycy Górnej, Piaskowic, Barlinka i Lubniewic. Jego działalność konstruktorska została przerwana przez pożar, który zniszczył wszystkie modele i maszyny, a zakład Scholza już nigdy nie został odbudowany. Koniec działalności tej papierni i fabryki maszyn nastąpił w 1857 r.

Znaki wodne

List z 2 marca 1816 r. na papierze czerpanym ze znakiem wodnym: SUCKAU, orzeł śląski, CGS, zbiory Muzeum Papiernictwa, MD 1686 AH

Znak wodny z nazwą papierni w Żukowie (Suckau), zbiory Muzeum Papiernictwa, MD 1378 AH

Znaki wodne - galeria

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Błaszczyk D., Sachs R., Słownik papierników śląskich do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2007–2010, t. 1–4.

Szymczyk M., Śląskie papiernictwo w okresie industrializacji kapitalistycznej, Duszniki-Zdrój 2000.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas