Struga, Szczecin (niem. Hohenkrug)
Młyn papierniczy, Fabryka papieru / papiernia

Adres:

Struga, lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Lata działalności:

1691 - 1945

Profil produkcji

papier czerpany, papier maszynowy

Asortyment produkcji

  • szeroka gama wyrobów papierniczych (papier pocztowy, pocztówkowy, listowy, drukarski, rysunkowy, wielowarstwowy, do maszyn do pisania oraz papier czerpany)

Wykaz właścicieli

  • Elias Heschke (dzierżawca) – 1691–1699
  • Münch (dzierżawca) 1714–1719
  • C.W. Münch (dzierżawca) – 1733–1740
  • Münch (wdowa) – do 1763
  • Friedrich Wilhelm Münch (dzierżawca) – 1767–1786
  • C.A.W. Münch – 1830–1845
  • Georg August Julius Münch – do 1868
  • Münch (wdowa; z domu Sydow) – do 1871
  • Otto Kühnermann (kupiec) – od 1871; 1872 przekształcenie w spółkę akcyjną

Galeria

Opis

Hohenkrug, Struga, Szczecin. Budynki papierni, widok z 1846 r., źródło: polska-org.pl

Trzecia z papierni ulokowanych w Strudze (niem. Hohenkrug, obecnie część Szczecina). Od 1705 r. dzierżawiona przez rodzinę Münch, która później została jej właścicielami. W 1845 r. w papierni zamontowano maszynę papierniczą produkcji Windmanna. W 1871 r. młyn papierniczy został sprzedany szczecińskiemu kupcowi Otto Kühnermannowi, który w następnym roku przekształcił zakład w spółkę akcyjną. Pozyskany kapitał umożliwił gruntowną modernizację papierni i przekształcenie jej z manufaktury w zakład przemysłowy wyposażony w nowoczesne maszyny papiernicze napędzane przez dwa koła wodne, trzy turbiny oraz dwie maszyny parowe o mocy 40 i 100 KM. Przeprowadzono wówczas także regulację rzeki Płoni oraz doprowadzono do zakładu bocznicę kolejową. W ostatnich latach XIX w. w papierni produkowano 2 tys. t papieru rocznie, a jego wartość sięgała 1,2 mln marek.  W 1906 r. powierzchnia zakładu wynosiła około 35 ha. Większość pracowników mieszkała w należącej do zakładu wsi Struga. W latach 20. XX w. zakład wyposażony był w dwie maszyny papiernicze. Energii elektrycznej dostarczały znajdujące się na miejscu generatory napędzane maszyną parową o mocy 800 KM i trzema turbinami wodnymi o łącznej mocy 220 KM.

W marcu 1945 r. fabryka została poważnie uszkodzona podczas ofensywy wojsk radzieckich.

Znaki wodne

Arkusz papieru czerpanego ze znakiem wodnym: wydłużona lilia pomiędzy dwoma gałęziami dębu, napis HOHENKRUG, zbiory Muzeum Papiernictwa, MD 1358 AH

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Die Chronik der Feldmühle Stettin, 1935

https://www.blogus.de/Pmuehlen.html

https://polska-org.pl/9234098,Szczecin,Fabryka_Kontenerow_Unikon_nieczynna.html

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas