Struga, Szczecin (niem. Hohenkrug)
Młyn papierniczy

Adres:

Struga, lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Lata działalności:

przed 1579 - 1659

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Hans Beyer (dzierżawca) – 1570–1585
  • Anna Beyer (wdowa) – 1585–1590
  • Cleophas Beyer (syn, współdzierżawca) – do 1588
  • Samuel Bayer (syn, dzierżawca) – do 1593
  • M. Beyer – 1610
  • Hans Beyer – 1611

Opis

Druga papiernia o nazwie Hohenkrug założona w XVI w. w Strudze. Działała na terenie dzisiejszej części Szczecina – Reptowo. Była prowadzona przez rodzinę papierników Bayer. Działała do 1659 r. Budynek zburzono podczas wojny szwedzko-brandenburskiej (1659).

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papierniczeWarszawa 1991.

https://www.blogus.de/Pmuehlen.html

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas