Struga, Szczecin (niem. Hohenkrug)
Młyn papierniczy

Adres:

Struga, lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Lata działalności:

przed 1579 - 1659

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Hans Beyer (dzierżawca) – 1570–1585
  • Anna Beyer (wdowa) – 1585–1590
  • Cleophas Beyer (syn, współdzierżawca) – do 1588
  • Samuel Bayer (syn, dzierżawca) – do 1593
  • M. Beyer – 1610
  • Hans Beyer – 1611

Opis

Druga papiernia założona w XVI w. w Strudze (Hohenkrugu). Była prowadzona przez rodzinę papierników Bayer. Działała do 1659 r. Budynek zburzono podczas wojny szwedzko-brandenburskiej (1659).

Zgodnie z odnowionym pozwoleniem książęcym z dnia 17 września 1579 roku Hans Beyer wybudował nad Płonią drugi młyn papierniczy, nieco dalej od pierwszego (zob. https://papiernie.pl/lokalizacja/struga-szczecin-niem-hohenkrug/). Beyer był także dzierżawcą papierni elektorskiej w Kołbaczu. Nowe założenie papiernicze w Strudze powstało w miejscu, gdzie wcześniej działał Młyn Miedziany (niem. Kupfermühle). Książę szczeciński, Jan Fryderyk, zobowiązał się zaś udzielić papiernikowi Beyerowi drewna na budowę, wraz z zapewnieniem, że przez najbliższe 15 lat nikomu w okolicy nie będzie wolno wznieść papierni oraz zbierać szmat potrzebnych do wyrobu papieru. Beyer uzyskał także prawo połowu ryb oraz dwuletnie zwolnienie z czynszu, a po tym okresie miał płacić 50 talarów rocznej dzierżawy i dostarczać dwie ryzy papieru kancelarii książęcej.

Kiedy Beyer zmarł około 1585 roku pozostawił dług. Wdowa, Anna Beyer oraz  jej synowie Kleophas i Samuel uzyskali w 1588 roku obniżkę dzierżawy oraz częściowe umorzenie wcześniejszego zadłużenia. Problemy jednak wciąż nie opuszczały rodziny papierników. 20 października 1590 roku wydano rozkaz książęcy urzędnikom w Kołbaczu, aby wezwali i upomnieli wdowę Annę Beyer i jej syna, by wyrabiali lepszy papier. Ocena urzędu ich dotychczasowych wyrobów była jednoznaczna: „Stwierdzamy, że nasi papiernicy przy Buchholtzischen Brücke nie produkują dobrego papieru”.

We wspomnianym okresie, gdy papierniami zarządzała rodzina Beyerów, arkusze znakowane były filigranami z gryfem oraz gryfem wpisanym w podwójny otok. Na zewnętrznym obwodzie mniejszego okręgu występowały litery nawiązujące do panujących książąt. Litery HZSP, pojawiające się w tych znakach, stanowiły skrót od tytułu Herzog zu Stettin Pommern (Książę na Pomorze Szczecińskie). Papier wytwarzany wówczas nad Płonią był eksportowany m.in. do Skandynawii

W czasach wojny trzydziestoletniej (1618-1648) brak jest natomiast wiadomości o wytwórczości papierniczej w Strudze-Hohenkrugu. Okoliczne tereny zostały doświadczone nie tylko działaniami zbrojnymi, ale także kolejnymi falami epidemii dżumy, co spowodowało znaczne ich wyludnienie. Po wojnie w 1648 roku, na mocy pokoju westfalskiego, duża część Pomorza i Szczecin przypadły Szwecji, a rejon w pobliżu Wysokiego Mostu wraz z papiernią Hohenkrug weszły w skład szwedzkiego obszaru przygranicznego. Granica między Szwecją a Brandenburgią przebiegała bowiem przez most koło karczmy Hohenkrug, zaś młyn znajdował się poniżej mostu, już na terytorium szwedzkim. W 1659 roku podczas pierwszego oblężenia Szczecina wojska cesarskie i brandenburskie zdewastowały tereny szwedzkie, a stary (zob. https://papiernie.pl/lokalizacja/struga-szczecin-niem-hohenkrug/), podupadły już wcześniej i młodszy młyn papierniczy, zostały ostrzelane jako wrogie obiekty i spłonęły. Tym samym dwie pierwsze papiernie nad Płonią, w Damm i Hohenkrug, zniknęły z areny wydarzeń, a tutejsza działalność papiernicza ustała na wiele lat.

 

 

Znaki wodne - galeria

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Belling M., Hohenkruger Wasserzeichen aus alter und neuer Zeit, Stettin 1910.

Brinckmann A., Zur Geschichte Pommerschen Papierfabrik Hohenkrug zu Hohenkrug, Für die Ostdeutsche Ausstellung für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft Posen 1911 und die Verwaltungsorgane der Fabrik nach vorhandenen Quellen, Hohenkrug-Stettin 1911.

Die Chronik der Feldmühle, Stettin 1935.

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papierniczeWarszawa 1991.

Dyjas K., Struga. Zarys dziejów rękodzieła papierniczego nad Płonią, „Rocznik Muzeum Papiernictwa” t. 17, 2023.

Encyklopedia Szczecina, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Białeckiego, Szczecin 2015.

Hössle F., Alte Papiermühlen der deutschen Küstenländer. Die Papiermühlen zu Damm und Hohenkrug, „Der Papierfabrikant” 1922, Zeszyt 42.

Kirchner E., Die Papierfabrikation in den Ländern der Sektion X der Papiermacher-Berufsgenossenschaft, Sonderabdruck aus Festnummer des Wochenblatt für Papierfabrikation, 1911.

Kirchner E., Geschichte der Papiermacherkunst. (Prussen – Pommern.) Pommersche Papierfabrik Hohenkrug, „Wochenblatt für Papierfabrikation”, Nr 46, Nr 47, Nr 49, 1901.

Łuczak M., Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce. Buchholz, Mühlenbeck, Jeseritz, Szczecin 2023.

Pabich F., Burzliwe dzieje papierni w Strudze, „Przegląd Papierniczy”, 1988.

Szymczyk M., Usłane sukcesami i nieszczęściami dzieje fabryki papieru w Strudze (Hohenkrug), „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2023, t. 17.

https://www.blogus.de/Pmuehlen.html

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas